Thematisch onderwijs

Het uitgangspunt

Een probleem, een uitdaging als uitgangspunt voor een nieuw thema. Dit keer was de vraag hoe we de natuur dichter bij ‘huis’ zouden kunnen krijgen, het uitgangspunt. We zijn een school gestart per september 2017 met 6 leerlingen en zijn gehuisvest in een al bestaande school met twee toegewezen lokalen. Het kleinste en warmste lokaal in de hoek op de benedenverdieping en een lokaal op de bovenverdieping in de uiterste andere hoek. Geen centrale ruimte, geen werkplekken op de gang of elders en geen eigen schoolplein.

We geven thematisch onderwijs met veel aandacht voor een solide basis op het gebied taal en rekenen. Geen losse vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie maar wel betekenisvol uitdagend vakoverstijgend onderwijs voor wat betreft de wereldoriëntatie. Onze kernwaarden m.b.t. tot ons onderwijs zijn ‘groen, gezond, duurzaam en toekomstgericht’.

We laten ons niet beperken door de vier muren van ons klaslokaal.

We willen de ‘buitenwereld’ zo graag laten zien wie we zijn en wat we voor mooie dingen doen met ons onderwijs. Maar ook de mogelijkheden die er wel zijn ten volle benutten.

Onze missie

  • Hoe kunnen onze (toekomstige) ouders deze kernwaarden terug zien in ons school?
  • Wat zijn onze eigen wensen nu en in de toekomst?
  • Wat kunnen we wel al realiseren en wat hebben we daarvoor nodig?

Deze vragen hoef je onze leerlingen maar een keer te stellen. Het zijn er inmiddels 21 verdeeld over een onder- en een bovenbouwgroep en ze hebben heel duidelijk voor ogen wat er aan profilering van de school zou moeten gebeuren. Ook zij willen natuurlijk leuke nieuwe klasgenootjes. We maken een woordveld met de naam van de school midden in de cirkel en vervolgens allemaal zijtakken zoals bij een Mindmap. Het leuke van leerlingen is wel dat ze nog durven te dromen en veel meer dan volwassenen denken in oplossingen i.p.v. van problemen. Al heel snel kwamen de eerste ideeën. We moeten en moestuin maken desnoods binnen, een winkel beginnen om onze gekweekte spulletjes te verkopen, veel meer laten zien waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld op en website, we gaan bloggen en vloggen, proefjes doen. Ze waren meteen enthousiast.

Aan het werk

We besluiten met elkaar een tijdlijn te maken die ons richting zou geven naar de afsluiting van ons thema ‘Groeien Bloeien’. De opening van onze Vroonerkraam op locatie van de nieuwbouw. De groep wordt in projectgroepen verdeeld op basis van de belangstelling, talenten en competenties van de leerlingen. Waar ben je goed in, wat vind je interessant of wat lijkt je tof om te organiseren of te onderzoeken.

Er wordt gestart met een bezoek aan een echt tuincentrum, we krijgen een rondleiding en er worden vragen gesteld aan de medewerkers. We krijgen de spullen om echt zelf aan de gang te gaan binnen school. En we gaan zelfs nog een keer terug voor een gesprek met de bedrijfsleider om zijn ervaringen met ondernemen te horen.

Wat komt er allemaal kijken bij een binnen moestuin? Hoe gaan we dat regelen in vakantie? Wat groeit er snel genoeg en lukt dat ook binnen?

Mauro en Savannah zijn verantwoordelijk voor het contact leggen met iemand die hen kan helpen met een website. Daarnaast zijn er ook leerlingen die gaan bloggen, vloggen maar ook uitnodigingen maken voor een evenement waarbij we onze gekweekte groenten en kruiden gaan verkopen. Er wordt een krantenartikel geschreven en allerhande proefjes en experimenten gedaan met zaden en plantjes. De eerste blogs worden gemaakt en leerlingen schrijven korte blogs voor op de website.

En natuurlijk houden we steeds in de gaten wat de bedoeling en ons doel is. Een groene gezonde school voor ons maar ook zichtbaar voor ouders en belangstellenden. Er wordt gezaaid en geplant, er worden onderzoekjes gedaan en groeiboeken bijgehouden. De Vroonermeerschool creëert zo een eigen binnen moestuin. De eerste vlogs worden gemaakt en blogs worden geschreven.

De komende weken zullen gebruikt gaan worden om het groeiproces te volgen, verschillende proefjes te doen, informatie te krijgen en te zoeken over zaden-bollen en gewassen, een herbarium te maken, teksten voor de strooifolders en uitnodigingen te schrijven, bedrijven te benaderen voor een prijsopgave van de huur van een marktkraam en spullen te maken voor de verkoop. Alles met een strakke tijdsplanning en deadlines. Daarnaast zullen leerlingen gaan ontdekken hoe een website werkt, onderhouden en gevuld moet worden. Deze website is het resultaat van deze prachtige inspanningen.